Cookies Statement

Gebruik van cookies en logbestanden

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van E&B Facilitair bent. E&B Facilitair gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite van E&B Facilitair zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door E&B Facilitair kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite van E&B Facilitair

De internetsite van E&B Facilitair genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite van E&B Facilitair E&B Facilitair houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite van E&B Facilitair

Google Analytics

De internetsite van E&B Facilitair maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan E&B Facilitair

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. E&B Facilitair heeft hier geen invloed op.

E&B Facilitair heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite van E&B Facilitair verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Scroll naar boven